گنجینه فرش دستباف ایران

زیباشناسی فرش های روستایی ایران 0

زیباشناسی فرش های روستایی ایران

زیباشناسی فرش های روستایی ایرانآقای همایون حاج محمد حسینی۱، دکتر حبیب اله آیت اللهی۱۱- دانشگاه شاهدچکیده:   (۸۴۳ مشاهده)فرش های روستایی ایران منابع مهمی برای مطالعه هنر وفرهنگ روستایی ایران به شمار می روند و مهم ترین...