قالیچه (حدود 3 متر مربع)

فرش دستباف بختیار کد 160

فرش دست باف یلمه کد 4

فرش دست باف زنجان کد 340

فرش دستباف کلاردشت کد 460

فرش دستباف یلمه کد 1900

قالیچه دستباف شاهسون کد 1956

فرش دستباف بختیار کد 2129

فرش دستباف مشک آباد کد 3208

فرش دستباف ملایر کد 4150