نقشه هندسی

ریشه ي طرح هندسی را باید در روستاها و ایلات و عشایر ایران جست و جو کرد، چرا که بافندگان این مناطق، بدون استفاده از نقشه هاي از پیش آماده شده، تنها با مشاهدهي طبیعت و موجودات وگیاهان پیرامون خود، دست به طراحی ذهنی زده اند و طرح هاي زیبایی را به وجود آورده اند.

در این فرش ها، با توجه به ابتکار و خلاقیت، شکل هاي هندسی گوناگون ( لوزي، مربع، مثلث، هشت ضلعی و …) و خطوط صاف و شکسته با یکدیگر ترکیب و طرح هاي متنوع فراوانی را ایجاد می کند. از انواع این طرح ها می توان به هندسی اسلیمی (شاخه شکسته)، هندسی خاتم شیراز و …  اشاره کرد.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا