نقشه ایلیاتی

فرش هایی که ایلات و عشایر طراحی می کنند و می بافند، بسیار زیبا و دلنشین اند.

استقبال از این گونه طرح ها در بازار جهانی، هنرمندان طراح را برآن داشت تا از این نقش ها ایده بگیرند و آنها را بر روي کاغذ اجرا کنند. بافندگان ایلات وعشایر، نقوشی مانند گل و گیاه، ابزار و لوازم، حیوانات و پرندگان را که درمحیط اطراف زندگیشان دیده می شود، هنرمندانه بر روي دستبافته هایشان اجرا می کنند.

از ویژگی هاي این طرح ها می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 – استفاده از نقوش ساده

2 – بدون قرینه بودن نقوش در بیشتر موارد

3 – رنگ بندي جذاب و منحصر به فرد

طرح هاي ایلیاتی با توجه به محل بافت آنها نام هاي گوناگونی دارند مانند قشقایی، هیبت لو، خمسه ، بختیاري، افشار و …

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا