نقوش فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن

نقوش فرش ایران و نگاره های تزیینی آن از همه مهمتر مفاهیم بنیادی و شاید هم راز آمیز آنها، از جمله مباحث تخصصی فرش ایران می باشد که در چند دهی ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در خصوص طبقه بندی صحیح و اصولی طرح های فرش ایران و همچنین مبانی بنیادی آن تا چند سال اخیر کار چندانی صورت نگرفته بود، اما به تدریج مطالعات انجام شده به ویژه توسط کارشناسان و محقیقین ایرانی که متاسفانه هنوز از طرفداران زیادی برخوردار نیست، می رود تا دنیای جدیدی را از طبقه بندی علمی – هنری طرح های فرش ایران را ارایه دهد. از برکت بسیاری از این مطالعات در برخی موارد رمز پردازی  و نماد گرایی نقوش فرش ایران نیز آشکار گشته و نتایج حاصله افزون بر سایر دلایل، بر ارزش های هنری فرش ایرانی افزوده است.

قبل از پرداخت به مباحث جدیدی که در طی سال های اخیر برای طبقه بندی فرش های ایران مورد توجه قرار گرفته و همچنین مروری بر نظریات کارشناسان غربی در مورد نقشه های فرش ایران، به معرفی یک طبقه بندی از طرح های فرش ایران می پردازیم که بیش از دو دهه از عمر آن می گذارد و می توان گفت امروزه مورد توجه و استفاده اغلب طراحان و تولید کنندگان فرش قرار گرفته و در مدارس و دانشگاه ها نیز به عنوان طبقه بندی اصلی طرح های فرش ایران معرفی می گردد

منبع: پژوهشی در فرش ایران ؛ تورج ژوله