آشنایی با انواع فرش از نظر ابعاد

قالیچه :

 بافته هايي هستند که معمولا مساحت آنها از 4 مترمربع کمتر است. اندازة رايج قالیچه حدود2.20*1.40 متر است. در حال حاضر به علت کوچك بودن منازل مسكوني، بافت اين نوع فرشها رونق بیشتری دارد.

قالی:

ابعاد بافته های اين بخش از 6مترمربع شروع ، 2*3  2.5*.3.5. 4*3  5*3.5 4*6. 6*4 متر می باشند و قالی های بزرگ تر به صورت سفارشی به ابعاد محل مورد نظر بافته می شوند.

كناره:

فرش باريك و دارازی است که برای مفروش ساختن پله ها و راهروهای کم عرض استفاده ميشود و معمولاً پهنای آن از 50 تا 170 سانتیمتر

و درازای آن 3 تا 11 متر و در موارد استثنايي تا  15 متر بافته ميشوند

ذرع و نیم و ذرع و چارك:

در گذشته واحد طول، ذرع بوده که معادل 104 تا 112 سانتیمتر ميباشد هنوز هم در فرش بافي اندازه های ذرع و نیم و ذرع چارك استفاده

مي شود.

اندازه های ذرع و نیم 156*104 و 168*112 سانتیمتر و اندازه ذرع و چارک 130*80 سانتیمتر است.

پشتی:

پشتي فرشهايي هستند,بامساحت کمترازيك مترمربع که به عنوان تكیه گاه در مكان های سنتي ومساجد وحسینیه ها استفاده مي شوند.

متداول ترین ابعاد آن 90*60 سانتیمتر هستند

 پردهاي:

معمولا به فرش های 2.5 *1.5 که ریز بافت بوده اند پرده ای گفته می شود که در گذشته این فرش ها در محل ورودی جهت جلوگیری از مشاهده شدن داخل منازل استفاده می شده است.

كلگی:

به فرشهايي گفته ميشود که کم عرضتر از قالي و طول آن کمتر از 4 متر باشد و بیشتر در اندازه های 3*1.5 و 2.5*2 متر بافته شده است

معمولاً در بالای سالنهای پذيرايي پهن می شود.

چگونگی جاگذاری این فرش ها را نشان می دهد.

 پادري:

معمولاًبه اندازة درگاه بافته ميشود که در قسمت خالي در ورودی اتاق يا راهرو استفاده ميشود.

فرش بزرگ پارچه:

فرشهای بزرگ پارچه در ابعاد غیرمعمول و طبق سفارش تالارها و مساجد بافته ميشوند، مانند قالي مسجد ابوظبي.

منبع: بافت مقدماتی فرش هنگامه طوفانی