فرش دستباف یزد

شهر یزد از گذشته های بسیار دور یکی از مراکز مهم نساجی ایران بوده و در آن بافت پارچه های ابریشمی و شال مرسوم بوده است.

فرش های یزد با گره فارسی و با کار گیری سه نخ پود بافته می شوند و فرش های یزد مطابق طرح های کرمان و گاه کاشان و اکثرا در اندازه های بزرگ و با پرز بلند بافته می شوند. از نقشه های متداول در بین بافنده های آن می توانیم به طرح های لچک ترنج، درختی و هراتی اشاره کرد.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری