فرش دستباف راور

راور شهرک کوچکی است در حاشیه کویر لوت با تولیداتی نه چندان زیاد از لحاظ کمیت ولی بسیار با اهمیت از جهت کیفیت. فرش های آن در بازارهای داخل و خارج از شهرت بی مانندی بهره مند هستند به گونه که فرش های مرغوب و استثنایی کرمان به نام «راور کرمان» شناخته می شوند.

راور
ویژگی کلّی بافت:

  • گرة فارسی 
  •  دار عمودی گردان
  •  دو پود 
  •  رنگرزی گیاهی و شیمیایی

طرح:

صرام (معروف ترین طرح قالی راور) ـ قاب قابی راور.
  نقشمایه: گل شاه عباسی، گل فرنگ، گل های نسترن، صد پر، ناز، داوودی، لاله عباسی، ختمی، گلهای خوشه ای و ریشه ای ـ نقوش تزیینی کاخ های فرانسوی (پیچک) انواع درخت و بوته، گلدان، قندیل و حیوان و …
رنگ: 

(در زمینة سیر و روشن با برتری رنگ های زرد و نارنجی)
   سفید نخودی: بادامی، بیدمشکی، دارچینی، قهوه ای، طلایی، سورمه ای، آبی، لاجوردی، گلخاری، چهره ای، جوزی (گردویی) در مایة سیر و روشن.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری / سایت مرکز ملی فرش ایران