فرش دستباف افشار

افراد ایل افشار در اصل از ترکمن هایی هستند که در ابتدا در ابتدا در ناحیه قفقاز و اطراف دریاچه ارومیه سکونت داشتند و سپس در دفعات متوالی به دستور شاهان صفوی و هم چنین نادر شاه افشار به اطراف کرمان کوچانیده شده اند و در این مناطق زندگی کرده اند.

فرش های افشاری بیشتر یک پوده بوده است و با پشم های مرغوب و در اندازه های ذرع و نیم و سجاده های پهن با رنگ های قرمز خفه، آبی، تیره مایل به سیاه، قهوه ای … که اکثرا منشا گیاهی دارند بافته می شوند. تار و پود فرش های آن تمامی از پشم است.

گره های فرش این منطقه بسته به محل بافت و عادت بافنده از انواع فارسی و ترکی است. فرش های افشاری بیشتر یک پوده هستند.

بنا بر سنت های کلی عشایری، بافندگان این ایل گاهی نیز به بافت گلیم و خورجین و رو اسبی و غیره می پردازند.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری