منطقه قالی بافی کرمان

قالی بافی در کرمان سابقه ای بسیار طولانی دارد. قطعه ای از یک تخته فرش باتفه شده در این شهر که در موزه حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد نگه داری می شود بر سابقه ای دست کم در حد پانصد سال بافندگی در زمینه فرش های گره دار کرمان شهادت می دهد.

منحنی پیشرفت قالی بافی کرمان نقطه اوج خود را در زمان صفویه و اوایل دوره قاجاریه است.

که در این نوشتار به بررسی مناطق قالی بافی استان کرمان می پردازیم

  • کرمان
  • راور
  • شهر بابک
  • افشار
  • یزد
  • سیرجان