فرش دستباف همدان

بافته های همدان بیشتر یک پود و از نوع پر گوشت و ضخیم و باداوم بوده و زمینه های قرمز، سرمه ای و سایر رنگ های کلاسیک بافته می شوند.

قالی های این منطقه به سبک روستایی باف است.

  • ویژگی بافت:
  • گرة متقارن
  •  ابعاد: قالیچه
  •  ضخامت و سنگینی و پرزهای بلند
  •  رنگرزی: بیشتر طبیعی و بعضاً شیمیایی
  •  رجشمار 15 تا 25 (روستایی) 30 تا 40 (شهری)
  •  بافت تخت
  • دار عمودی ثابت
  • تار و پود پنبه ای، پرز پشمی – مواد اولیه از پشم (دست ریس)

طرح:    گل و بوته، دسته گلی، پر طاووسی، گل های خوشه ای افشان در گلدان یا به صورت منظم، نقوش گیاهی شبیه پر طاووس.

رنگ:  قهوه ای متمایل به شتری برای زمینه ـ قرمز دوغی، چهره ای، لاکی قرمز دانه، لاکی گلخاری و لاکی روناسی، آبی، سبز روشن و سیر، زرد طلایی، نارنجی، سورمه ای، آبی سیر و روشن، کرم و فیروزه ای.