فرش دستباف ملایر

ملایر

شهرستان ملایر و بخش ها و روستاهای تابعه آن یکی از مراکز پر اهمیت تولید فرش در این استان است. فرش های این ناحیه خاصه آنهایی که قدمت بافت بیشتری دارند همواره در بازارهای داخل و خارج از شهرت خوبی بهره داشته اند.

در منطقه های شمالی و شرقی آن مانند جسین اباد بیشتر فرش های یک پوده و با گره ترکی و در سبک هندسی با طرح های هراتی و ایتلیاتی که از نقش های کردی و قفقاز نشات می گیرند بافته می شوند در حالی که بافنده های مناطق جنوبی ملایر سنت های بافندگی مناطق فارس زبان از جمله به کارگیری گره نا متقارن و کاربرد دو نخ پود و نقشه ای متداول در فراهان و ساروق را پیروی می کنند

ملایر:

  • ویژگی کلّی بافت:  تار و پود پنبه / پرز پشمی / قالی های اصیل یک پود ضخیم هستند.
  • طرح: نقوش ماهی، گل و بته های ساده با خطوط نیمه گردان در قالب های لچک و ترنج

  کبودر آهنگ (کبوتر آهنگ):

  • دو منطقة داق داق آباد
  •   مهربان   متأثر از قالی های:
  • ترک: درشت باف یک پود
  • کرد: متأثر از بیجار، بافت محکم دو پود