فرش دستباف عشایر برچلو

دست بافت های عشایر برچلو

در منطقه محاط شده بین شهرستان همدان، تفرش و فراهان  بافته می شود که یک پود بوده و پرز بلند دارند و اغلب سبک گلدار با طرح های لچک و ترنج می باشند. ترینج دایره ای شکل قالیچه های این طایفه با دو سر ترنج بزرگ که در حقیقت دو گلدان مملو از دسته های گل هستند و هم چنین چهار دسته گل بزرگ که سایر جوانب آن را احاطه کرده اند می کنند با رنگ های شاداب و بر زمینه عاجی فرش جلوه خاصی دارند. حاشیه این فرش ها که بیشتر در اندازه های دو ذرعی و ذروع نیم بافته می شوند مانند غالب فرش های ناحی غربی ایران از سه نوار تشکیل شده و نار مرکزی به طور معمول در رنگ آبی تیره است.