فرش دستباف جوزان

جوزان

در سواد شهر ملایر، روستای معروف جوزان قرار دارد. روستایی که از دیر زمان قالیچه های خوش نقش و بادوام و پر جلای آن در بازار از جلای خوبی بهره مند بوده اند. روش های بافت و نوع گره و حتی متد های بنگرزی جوزان خاصه طریقه رنگ قرمز که از ترکیب روناس و دوغ به دست می آید مشابهت فراوانی با کار دسته جمعی رنگرزان ساروق دارد