فرش دستباف تویسرکان

تویسرکان

رنگ و بافت نهاوند و ملایر از جمله تسلط رنگ آبی تند کم و بیش در فرش های تویسرکان نیز دیده می شود.

تویسرکان:

ویژگی کلّی بافت:

  • درشت باف پرز بلند  / پشم محلی با رنگ طبیعی /گرة ترکی با دست 
  • ابعاد: قالیچه
  • رنگ آبی تند مشترک میان تویسرکان و نهاوند و ملایر
  • طرح: لچک و ترنج های نسبتاً بزرگ و کوچک