منطقه قالی بافی همدان

منطقه قالی بافی همدان

ستان همدان یکی از مناطق با اهمیت قالی بافی ایران از لحاظ کمیت و تعداد است و در آن  بیشتر از هر منطقه دیگر ایران فرش بافته می شود. در این منطقه فرش های تجارتی و متوسط رواج دارد که از جمله آن فرش های دو ذرعی و درشت بافی است که در بازار اصطلاحا   »موصول«  نامیده می شود

قالی باف های چیره دست همدان با ساتفاده از پشم های ظریف و براق گوسفندن محلی و رنگ هایی که بیشتر از منابع گیاهی تامین می شوند فرش های با دائم و نسبتا جالبی را در حداکثر تولید به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

فرش های همدن در سبک های منحنی و شاخه شکسته و گاهی هندسی و اغلب با طرح های ترنج دار و دسته گل و بته ای و بندی دسته گل ، هراتی  و ایلیاتی بافته می شوند .

طرح های آن از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر می کند و به این ترتیب در شهرها و دهاتی که در مجاورت استان اراک هستند نقشه ها در تحت تاثیر طرح های آن استان قرار می گیرد و در مارکز قالی بافی مجاور بیجار و زنجان بافت فرش با الهام از طرح های کردی کم و بیش مطابقه نقشه های متداول در این مراکز تغییر حالت می دهند.