فرش دستباف لرستان – خرم آباد

خرم آباد

از مشخصات ویژه فرش های خرم آباد بافت ضخیم و پشمالود و رنگ های تیر در مایه های آبی و قهوه ای و قرمز و … است بافند های لرستان در بافت فرش های خود به بافت طرح های بوته ای و سرتاسری علاقه زیادی نشان می دهند.

پاره ای از فرش های خرم آباد به صورت موزاییکی طراحی شده اند به گونه ای که متن فرش با اشکال شش ضلعی تقسیم شده اند و در داخل هر کدام از این خانه ای هندسی به تناوب نقشی از درختان بید و خوشه های انگور و.. بافته شده است