منطقه قالی بافی لرستان

لرستان

ایلات لر از قدیمی ترین عشایری هستند که در غرب ایران و در دامنه های سلسله جبال زاگرس در میانه مردم شهر نشین و سایر ایلات در یک زیست گاه پهناور که مشتمل بر قسمت هایی از استان های فارس و اصفهان و بختیاری و اراک و لرستان است به گونه چادر نشینی زندگی می کنند

سابقه بافندگی در میان عشایر لر بیشتر از یکصد و پنجاه سال نیست و تلیدات اندک ان ها با طرح های ساده و اکثر زیبایی که بیشتر در سبک های هندسی است.

فرش های این منطقه اغلب  با کاربرد رنگ های طبیعی و به صورت ضخیم بافته می شوند. گره ها معمولا ترکی و گاهی نیز فارسی هستند. رنگ های قرمز مایل به قهوه ای سرمه ای … در این بخش، رنگ های غالب هستند.

 بافنده های لر معمولا بر اساس سنت های خود، قسمت های پایین فرش را به صورت منگوله گره می زدند که خالی از لطف و سلیقه نیست. عشایر لر به بافت قالیچه های گره دار بسیار کوچک و رو اسبی و خورجین و کیسه نمکی و …. نیز پرداخته اند.

قالی بافی لرستان با شرح جزئیات بیشتری در سه مرکز با اهمیت دنبال می کنیم