فرش دستباف قوچان

قوچان qucân

قوچان از شهرهای شمالی خراسان رضوی است كه از گذشته های دور اهالی شهر و روستاهای آن به فرش بافی علاقه مند بوده اند. اين شهر در 130 كيلومتری شمال مشهد و در سر راه مشهد ـ بجنورد و گرگان قرار دارد. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1022 متر است و در 58 درجه و 27 دقيقه طول و 37 درجه و 6 دقيقه عرض جغرافيايی قرار دارد. اين شهر محل سكونت عشاير شادلو و زعفرانلو و کردهای كوچ نشين ازقبيل ارتكانلو، اردلان، الالو، اميرالو، اولانلو، ايرانلو، باچوانلو، و افشار است؛ اين ايلات قرن ها پيش از قفقاز و كردستان به اين منطقه كوچ داده شده اند.

در حال حاضر، فرش بافی با توجه به استعداد محلی و وجود دام ها و نيز روش سنتی اهالی در اين شهر و نواحي آن رواج دارد.

وجود تركمن ها در شمال و بلوچ ها در جنوب اين شهر باعث رونق گرفتن بازار دست بافته های کردهای قوچان شده است، طرح اين فرش ها از طبيعت الهام می گيرد و رج شمار آن بين 20 تا 25 رج است و با نقشه حوضی با نام اصلی فاطمه خانمی بافته می شود. گره اين فرش ها از نوع متقارن (اعم از لول باف و تخت باف) و رنگ های به كاررفته در آن آبی، بژ، قهوه ای، و اغلب روشن است كه برای تهيه آن از رنگ های صنعتی و طبيعی با درجه های روشن و تيره استفاده می كنند. فرش های قوچان كوچك پارچه و بيشتر دوذرعی و كلگی است كه در ميان عشاير با دار افقی و زمينی بافته می شود.

منبع : مرکز ملی فرش