فرش دستباف قرجه

فرش های قرجه یا توسط بافنده های روستا های مجاور هریس و یا عشایر چادر نشین کرد مستقر در این نواحی بافته می شوند. فرش های عشایر منطقه به معمول نرم بافت تر هستند در حالی که فرش های مناطق روستایی بافت متراکم تری دارند

بافنده های محلی از میان رنگ های مرسوم علاوه بر رنگ عاجی براق به رنگ های قرمز درخشان سماقی و قهوه ای تمایل دارند.

فرش آن به کلی در سبک هندسی بافته می شود و بر روی محور میانی فرش ها غالبا سه ترنج دیده می شود و حد فاصل این ترنج ها و هم چنین حاشیه فرش با شکل های هندسی پوشیده شده است. یکی از مشخصات فرش های قرجه یک پود بودن آن ها است.

شبکه تار و پود این فرش ها از تارهای پنبه ای سفید و پود های آبی متمایل به خاکستری تشکیل شده است. بافنده های محلی در اندازه های مختلف می بافند ولی بیشتر در شکل کناره و یا قالیچه های دو ذرعی که به نسبت پهن می باشند.

  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir