فرش دستباف مهربان

مهربان

در هفتاد کیلومتری شمال همدان منطقه مهربان قرار گرفته است که در آن دو نوع فرش بافته می شود. یکی گونه قدیمی که بیشتر در سبک های هندسی و با اندازه های دو ذرعی و کناره های عریض بوده و نوع دیگر  که بیشتر به صورت کنارهای طویل و باریک و یا قالیچه هایی در سبک فرش های ساورق آمریکایی می باشد.