فرش دستباف تبریز

تبریز:

این شهر به خصوص در زمان حکومت صفویان با ایجاد کارگاه های بزرگ قالی بافی، بافندگان تراز اول را در خود جمع کرد و به بافتن قالی پرداختند و در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی صادرات فرش تبریز بسیار رونق داشت. به طوری که تصاویری از این رویداد مهم بر روی اولین کارت پستالهایی که در اواخر دوره قاجار چاپ شده بود نقش بست و به اقصی نقاط دنیا صادر گشت.

در سال های بعد هم بافندگان تبریزی با بافت فرش هایی با رجشمار 50 و 60 و بالاتر در ابعاد مختلف از 6 و 9 متری تا دایره و چند ضلعی و… فرش های مشتری پسندی را به بازار عرضه کردند، البته بافت کناره چندان در تبریز مرسوم نیست.

کلیه فرش های تبریز از گذشته دارای پرز ابریشمی و یا پشمی هستند و برای تار و پود آن ها هم از پنبه و هم از ابریشم استفاده می شده است[1]. رنگ غالب در فرش های جدید تبریز مسی و پیازی و … می باشد

تبریز:

این شهر به خصوص در زمان حکومت صفویان با ایجاد کارگاه های بزرگ قالی بافی، بافندگان تراز اول را در خود جمع کرد و به بافتن قالی پرداختند و در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی صادرات فرش تبریز بسیار رونق داشت. به طوری که تصاویری از این رویداد مهم بر روی اولین کارت پستالهایی که در اواخر دوره قاجار چاپ شده بود نقش بست و به اقصی نقاط دنیا صادر گشت.

در سال های بعد هم بافندگان تبریزی با بافت فرش هایی با رجشمار 50 و 60 و بالاتر در ابعاد مختلف از 6 و 9 متری تا دایره و چند ضلعی و… فرش های مشتری پسندی را به بازار عرضه کردند، البته بافت کناره چندان در تبریز مرسوم نیست.

کلیه فرش های تبریز از گذشته دارای پرز ابریشمی و یا پشمی هستند و برای تار و پود آن ها هم از پنبه و هم از ابریشم استفاده می شده است[1]. رنگ غالب در فرش های جدید تبریز مسی و پیازی و … می باشد

مرند: شهرستان مرند در شمال غربی تبریز قرار گرفته است. در این شهر از زمان های قدیم فرش بافی رواج داشته است.

برخی از ویژگی های فرش مرند

  1. بافت و رنگ:فرش های دست باف مرند در حد بافته های تبریز مرغوب نیست، اما با توجه به ثابت بودن رنگ ها، كه اغلب گیاهی است، و رنگ آمیزی های زیبای فرش طرفدارانی دارد. گره این فرش ها متقارن و رنگ غالب در آنها لاكی، سرمه ای، و كرم است.
  2. طرح و نقش:این دست بافته ها دارای نقوش لچك ترنج افشان با گل های شاه عباسی و شاخ و برگ است و تا حدودی از طرح و نقش تبریز و هریس پیروی می کند.
  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir