فرش دستباف اردبیل

بافت فرش در اردبیل سابقه طولانی دارد و در دوران صفویه مانند بسیاری دیگر از مراکز بافندگی، قالی بافی در آن در اوج کمال بوده است.

فرش های به اصطلاح بازاری اردبیل که به سنه بافت مشهور هستند فرش هایی یک پود و با کیفیت بافت نسبتا پایین تری هستند

بافت فرش اردبیل سابقه ای بسیار طولانی دارد و در دوران صفویه مانند بسیاری از مراکز بافندگی ، قالی بافی در آن، در اوج بود[2] فرش های اردبیل هم در نقشه های هندسی حدود 30 رج و رنگ های روشن و معمولا بدون ابریشم بافته می شوند. گره این فرش ترکی بوده و لول بافت و با 2 پود بافته می شوند.

سراب واقع در جنوب شرقی اردبیل در گذشته از مراکز عمده قالی بافی استان آذربایجان بوده است. فرش های سراب با ترنج های شش ضلعی در سبک هندسی در رنگ های به نسبت زنده و براق تر در مقایسه با گذشته بافته می شوند .
برخی از ويژگی های فرش سراب معمولاً طرح فرش سراب در روستاها هندسی و در شهر با خطوط گردان و اسليمی است. گره اين فرش متقارن است و معمولاً با دو پود بافته می شود. يكي از نقوش سراب نقش ماهی و معروف به «سراب مشايخی» است كه از سرابند اراك به اين منطقه منتقل شده است.

  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir
6×10 Persian Ardebil Rug