فرش دستباف یلمه

جنوب منطقه بختیاری محل اطراق و زیست طایفه ای از لرها به نام یلمه است که بافنده های آن فرش هایی سبک هندسی و مغایر با طرح های بختیاری بافته اند.

رنگ های به کار رفته در فرش های یلمه به طور معمول آبی روشن ، سرمه ای ، قهوه ای و قرمز عنابی و سفید است و گاهی قالیچه های خود رنگ نیز در این منطقه بافته می شود.

یلمه طایفه ای از ایل بختیاری است كه در جنوب منطقة چهارمحال وبختياری سكونت داشته و مردم آن به فرش بافی در كنار دامداری مشغول اند و بازار فروش فرش ایشان شهرکرد و اصفهان و شیراز است. مركز بافت فرش های یلمه در بروجن، علی آباد، تالخونچه، صادق آباد، و حومة شهرضا (قمشه) است.

برخی از ویژگی های فرش یلمه

  1. طرح و نقش:طرح فرش های یلمه مانند سایر عشایر است. خطوط شكسته و هندسی، اشكال ساده شده، و همچنین نقوش كاملاً مشخص از نشانه های فرش یلمه است. در این طرح ها از گل و بوتة بختیاری استفاده نمی شود و نقوش آن اغلب تحت تأثیر نقش های قشقائی و به شکل لوزی های مكرر است.

فرد بودن تعداد قاب های عمودی و افقی در نقوش قاب قابی، كه اخیراً در فرش های این قوم وارد شد، و نقش مایة خورشید ساسانی و صلیب شكسته و گل حنا نشانه های دیگری از فرش های یلمه است.

  1. بافتتار و پود و پرز فرش این قوم از پشم است كه به وفور در اختیار ایشان است. اندازه و مساحت این فرش ها معمولاً كوچك پارچه است. قاليچه ذرع و نيم، كناره، و همچنینپشتی در اندازه های مختلف و معمولی از دست بافته هایی است كه با ترنج های رنگارنگ در میان افراد این ایل بافته می شود. نوع بافت این فرش ها غالباً نیم لول و تخت است.
  2. رنگ:رنگ غالب در این فرش ها لاكی، سرمه ای، آبی، و رنگ های فرعی آن سفید، كرم، خاكستری، و نخودی است. این رنگ ها اغلب تیره است و از رنگ های گیاهی و صنعتی برایرنگرزی استفاده می شود
  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir