فرش دستباف بختیار چهار محال و بختیاری

استان چهار محال و بختیاری شامل دو منطقه مختلف و متصل به یک دیگر است. ناحیه ای از این استان را که بین کوه های زاگرس تا خوزستان قرار گرفته بختیاری و قسمت شرقی آن را که در حد فاصل کوه های زاگرس به طرف اصفهان است چهار محال می نامند.

منطقه چهارمحال بختیاری، مرکز اصلی و ناحیه ییلاقی اینل بزرگ بختیاری است که مسیر کوچ آن از حوالی شهرکرد تا حدود مسجد سلیمان امتداد دارد

بافنده معمولا از گره ترکی استفاده نموده و با توجه به محل بافت یک یا دو نخ پود رد می کنند. بافت فرش هایی با طرح خشتی در بین بافنده های ایلی بسیار متدوال استو در این طرح متن فرش با شکل های چهارگوش و شش پهلو یا لوزی به صورت منظم شبکه بندی شده و در داخل هر کدام از این شکل های هندسی نقش هایی مانند درخت سرو، شاخه بید مجنون، گلدانی مملو از گل، پرنده و یا تک بته از نوع مادر و بچه بافته می شود.

  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir