فرش دستباف نجف آباد

شهرستان نجف آباد یکی از مراکز مهم قالی بافی در استان اصفهان است. طرح های لچک ترنج منعکس شده بر روی دست بافت های این ناحیه، صرف نظر از ظرافت های بی همتای فرش های اصفهان، شباهت های فراوانی را با تولیدات بافنده های هنرمند اصفهان تداعی می کنند.

برخی از ویژگی های فرش نجف آباد

  1. طرح و نقش و رنگ:همان ویژگی های فرش اصفهان در طرح و نقش و رنگ آمیزی فرش نجف آباد نیز وجود دارد، اما نوع فرش ها درشت باف و چله آن از نخ است. امروزه بافندگان این شهر از نقش های سایر مناطق به ویژه نائین نیز استفاده می كنند. رنگ فرش نجف آباد نیز معمولاً تیره تر از رنگ فرش های مركز استان است و در زمینه آن از رنگ لاكی بیشتر از روناس بهره می گیرند.
  2. بافت:گره فرش ها نامتقارن و دارها عمودی است. چله كشی آن بر روی زمین انجام می شود و سپس به دار منتقل می گردد. این فرش ها با دو پود و درشت تر از فرش اصفهان و به شیوه نیم لول و لول بافته می شود. شیرازه فرش ها به هنگام بافت فرش زده می شود و دو طرف بالا و پایین فرش را برای حفظ استحكام آن كرباس بافی می كنند.
  3. مواد اوّلیه:در این فرش ها از پشم برای پرز و از پنبه برای تار و پود استفاده می شود.