فرش دستباف شهررضا

در شهرضا قالی و قالیچه های زیبایی برابر طرح ها اصفهان و قم با پرزهای بلند و به نسبت بافت متراکم و رنگ های زنده و درخشان پیدا می شود.

حاشیه و متن فرش با تضاد رنگی کامل به طور معمول آبی آسمانی در مقابل آبی سرمه ای و یا سفید در مقابل قرمز می باشد