فرش دستباف ویس

دهکده ویس واقع در جنبو اراک و در نزدیکی خوانسار با بافت فرش هایی با پرزهای بلند و الیاف با دوام در طرح های بته ای هندسی، هراتی و هم چنین طرح هندسی خاصی که مشابه آن در نواحی اطراف کمتر دیده می شود به شهرتی قابل توجه در قالی بافی اراک دست بافته است.

فرش های ویس را به سبب بافت آن در گروه فرش های ساروق درجه دوم (محال) طبقه بندی می کنند.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری