فرش دستباف لیلیان

در جنوب اراک منطقه کوچکی است به نام کمره که در یکی از روستاهای معروف آن به نام لیلیان، ارامنه ای سکونت دارند که پیشه آن ها از زمان های قدیم فرش بافی بوده است. دست بات های آن ها یک پوده و با گره سنه و به رنگ های قرمز و با ظاهری مخمن مانند بافته می شوند.

فرش های لیلیان از نظر طرح و تا حدودی از نظر رنگ کم و بیش شبیه فرش های «ساروق آمریکایی» هستند. ترنج میانی مانند عنکبوتی در میان تار در متن فرش آویزان است و دو سر ترنج آن مانند دو چتر طاووس به نظر می آیند بقیه متن فرش با دسته گل های پر مانند پوشیده شده است. در فرش های لیلیان نیز پود های صورتی رنگ به کار می برند و تمام اندازه ها بافته می شوند.

اشاره ای به نام ساروق امریکایی شد هبه لحاظ آشنایی بیشتر آن را مطالعه می کنیم:

در پایان جنگ جهانی اول نمایند یک شرکت امریکایی که در ناحیه اراک در زمینه فرش فعالیت تجارتی داشت از میان نقشه های متداول در اراک و ساروق تعدادی طرح برابر سلیقه امریکایی ابداع و انتخاب کرده و مطابق این طرح ها فرش هایی دو پوده و پرز بلندی را در اندازه های مختلف در زمینه های قرمز با حاشیه سرمه ای یا بژ روشن به تعدا زیاد بافته و با امریکا صادر نموده