فرش دستباف ساوه

در ساوه واقع در شمال غربی قم، قالیچه هایی در سبک های فرش های همدان و گاهی کردستان توسط بافنده های شهری ایلیاتی بافته می شوند.

افراد ایل شاهسون که مناطق پهناوری در آذربایجان و کردستان و زنجان و هم چنین برخی از نواحی استان مرکزی جلمه ساوه رفت و امده داشته و گوسفندهایی پرورش می دهند که پشم های مرغوب آن ها در مقیاس وسیعی در صنعت قالی بافی ایران کاربرد دارد.

بافندگان ساوه تعداد قابل توجهی گلیم و مفرش و نوعی جاجیم سوزنی شده به نام »وِرنی« تولید می کنند که طرف داران فراوانی دارد

قالی باف های شهری و بافنده های ایلی تنها قالیچه هایی در سبک هندسی و شاخه شکسته می بافند که رنگ های اصلی آن قرمز تیره ، سبز سیر و…. است.

باغ های انار برای شهر ساوه شهرت زیادی آفریده اند و شاید به همین دلیل باشد که شاهسون های مستقر در این نواحی میوه انار را مکرر در طرح های قالیبافی خود مجسم می کنند به صورتی که در محور میانی این نقشه های انار، پنج سینی مملو از انار به چشم می خورند.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری