فرش دستباف رودبار

بافته های رودبار رد پیروی از اصل هم جواری شباهت های فراوانی با بافته های تفرش و فراهان دارند. فرش های آن بیشتر با طرح هایی در سبک شاخ شکسته با استفاده از نقش هراتی و سایر نقش های متداول در منطقه بافته می شوند.

در یکی از طرح های رایج در آن منطقه مجموعه ای مرکب از دو شاخه متقابل و مملو از گل و برگ و نقش بته در زمینه ای به رنگ مسی یا کرم تکرار می شود. حاشیه عاجی رنگ این فرش ها در بین دو نوار باریک محصور شده است. از علامت های مشخص فرش های رودبار که در اندازه های مختلف بافته می شود یک رنگ صورتی و پود های آن و دیگری خاصیت نرمی و حالت اسفنجی مانند پرزهای آن است.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری