فرش دستباف اراک

مطالعه گذشته تاریخی قطب های بافندگی استان مرکزی، فرصتی را پیش می آورد که تا حدودی به مشخصات بافت اراک و توابع مشهور تر از آن در زمینه قالی بافی چون ساروق و فراهان آشنا شده و دلایل اقبال و توجه بازارهای داخل و خارج را به دست بافت های با ارزش آن ها بهتر دریابیم

بیشترین فعالیت های فرش بافی تا آن جا که از شواهد تاریخی بر می آید در اواخر زمان قاجار در این استان صورت گرفته است.

در منطقه اراک سه نوع فرش تولید از نظر کیف تولید می شود که عبارتند از مشگ آباد / ساروق /محال که در ادامه بیشتر به آنها می پردازیم

مشخصات فرش دستباف اراک

 اراک

ویژگی کلّی بافت:

  • گرة فارسی
  • پشم برای پرز و پنبه برای کار
  • دار عمودی ثابت:

           1- دار با تار کوتاه: برای فرش های کوچک
           2- دار با تار ممتد: برای کناره های جفت باف
           3- دار با تارهای بلند: برای قالی های بزرگ

  • رجشمار: 35-40   فراهان، تفرش، محلات            45-55   ساروق

طرح: 

  ماهی درهم (ماهی پیچ طرح هراتی، ماهی فراهان، ماهی خرده)   از الگوی واگیره ـ بته: «بته جقه، ـ گل بته»  شاه عباسی، جوشقان، قاب قابی، گل حنایی، افشان، جغرافیا، مستوفی.
رنگ: 

  لاکی، سورمه ای، سبز، سبز کمرنگ، کرم، بژ، مسی، حنایی، قهوه ای، آبی گلناری، ماشی، دوغی ـ شتری ـ طلایی ـ زیتونی و … 30 رنگ.