فرش دستباف شیراز

سابقه قالی بافی در شهر شیراز به قرن سوم هجری قمری می رسد و از آن زمان تا کنون فرش بافی در این شهر متداول بوده است و پیشرفت آن متناسب با آرامش کلی منطقه و رفاه اهالی آن و یا در جهت معکوس فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است

در پایان بحث قالی بافی شیراز به بافت و طرح خاصی که مخصوص عشایر و ایلات لر بوده و اصطلاحا به نام «گبه» خوانده می شود اشاره می کنیم

گبه ها بیشتر در طرح های ساده بافته می شوند

منبع: پژوهش فرش محمد جواد نصیری