آشنایی با مهمترین مناطق قالیبافی ایران

آنچه در این قسمت به آن خواهیم پرداخت بخش مهمی از اطلاعات قالی معاصر ایران را، خاصه از نظر ویژگی های بافت و ظاهر آن به ما می آموزد. اما بدیهی است که با توجه به تنوع و گستردگی مراکز بافندگی در ایران و تحولات پی در پی در شیوه های بافت، نمی توان مدعی بود که هر آنچه بیان می شود کامل است.

باید به طور دقیق عوامل طبقه بندی فرش به سه گروه عشایری، روستایی و شهری مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از فرش های ایران نظیر همدان و ملایر و اراک و… را باید از گروه فرش های روستایی قرار داد و فرش کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد را گروه فرش های شهری باف و فرش های بلوچ و بختیار و افشار و… در گروه فرش های عشایری ایران هستند.هر نقطه از سرزمین ایران، تحولاتی را در طول تاریخ بر خود دیده است که هر کدام از این موارد بر عوامل ساختاری فرش نظیر ابعاد و رنگ و شیوه بافت … تاثیر گذار بوده است

منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله